Аксиално-бутални мотори

Мотори MAP 100
Базова цена с ДДС:
€ 1,119.00
Константи АБ Мотори с кубатура 63cm3÷100 cm3 и пиково налягане 420bar.
Алтернатива на Rexroth: A4FM, A10FM; Linde: HMF-02; Poclain: M2,M3; Sauer Danfoss: 90M,40M; PWG: MF; Bondioli&Pavesi: HPM7, M8, M4MF; Eaton: MFX, Series 1.
Мотори MAPW62
Базова цена с ДДС:
€ 736.14
Константни АБ Мотори с кубатура 35cm3 ÷62 cm3 и пиково налягане 420bar. Корпус тип “cartridge”.
Алтернатива на Rexroth: A10FE
Мотори MAP62
Базова цена с ДДС:
€ 752.00
Константни АБ Мотори с кубатура 52cm3 ÷62 cm3 и пиково налягане 420bar.
Алтернатива на Rexroth: A4FM, A10FM; Linde: HMF-02; Poclain: M2,M3; Sauer Danfoss: 90M,40M; PWG: MF; Bondioli&Pavesi: HPM7, M8, M4MF; Eaton: MFX, Series 1;
Мотори MAP 50
Базова цена с ДДС:
€ 690.00
Константи АБ Мотори с кубатура 35cm3 ÷50 cm3 и пиково налягане 420bar.
Алтернатива на Rexroth: A4FM, A10FM; Linde: HMF-02; Poclain: M2,M3; Sauer Danfoss: 90M,40M; PWG: MF; Bondioli&Pavesi: HPM7, M8, M4MF; Eaton: MFX, Series 1.
Мотори MAP 28
Базова цена с ДДС:
€ 618.00
Константи АБ Мотори с кубатура 22cm3÷28 cm3 и пиково налягане 420bar.
Алтернатива на Rexroth: A4FM, A10FM; Linde: HMF-02; Poclain: M2,M3; Sauer Danfoss: 90M,40M; PWG: MF; Bondioli&Pavesi: HPM7, M8, M4MF; Eaton: MFX, Series 1.
Мотори MA2V
Базова цена с ДДС:
€ 753.00
Регулируеми АБ Мотори с кубатура 22cm3÷28 cm3 и пиково налягане 300bar.
Алтернатива на Sauer Danfoss: LC/KC; Linde: HMV-02; Bondioli&Pavesi: HPV4P; Rexroth: A10VE.
Мотори MAM
Базова цена с ДДС:
€ 519.00
Константни АБ Мотори с кубатура 20cm3 ÷50 cm3 и пиково налягане 300bar.
Алтернатива на Eaton: 743xx; Rexroth: A10FM

Аксиално-бутални помпи

Помпи PAP 62
Базова цена с ДДС:
€ 700.00
Константни АБ помпи с кубатура от 35cm3 до 62cm3 и пиково налягане 420bar.
Алтернатива на Rexroth: A4FO; Bondioli&Pavesi: A4